Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 09, 2022

शरीर र मन अस्तित्वको सतह मात्र हुन् । ती अनित्य छन् भन्ने कुरा जब तपाईंमा बोध हुन्छ, तपाईंले आफूलाई अस्तित्वको स्रोततर्फ अग्रसर गर्नुहुने छ ।

Daily Quote

August 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close