Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
नेपाली
 

August 09, 2022

शरीर आणि मन या अस्तित्वाच्या अगदी वरवरच्या गोष्टी आहेत. जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की त्या फक्त तात्पुरत्या आहेत, तेव्हा तुम्ही तुमचं लक्ष अस्तित्वाच्या स्त्रोताकडे वळवाल.

Daily Quote

August 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close