• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
नेपाली
 

May 09, 2022

मुळात, दु:ख म्हणजे तुम्ही अशा कशाचा विचार करत आहात किंवा तुम्हाला असं काहीतरी वाटत आहे, जे तुम्हाला आवडत नाही. आनंद म्हणजे तुम्हाला आवडणारं असं काहीतरी तुमच्या विचारांमध्ये आणि भावनांमध्ये घडत आहे.

Daily Quote

May 09, 2022


Loading...
Loading...
 
Close