Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

October 04, 2023

हिजो जे भयो, त्यो तपाईंले बदल्न सक्नुहुन्न । आज जे भइरहेको छ, त्यो तपाईंले केवल अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । भोलि के हुने, त्यो तपाईंले सृजना गर्नुपर्छ ।

Daily Quote

October 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close