Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

October 04, 2023

ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. നാളെയെന്നത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം.

Daily Quote

October 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close