Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

October 05, 2023

ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണ്ട അടിസ്ഥാന ഗുണം തന്നോടുതന്നെ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക എന്നതാണ് - ചിന്ത, വികാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിലെസത്യസന്ധത.

Daily Quote

October 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close