Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

October 02, 2022

महात्मा गान्धीले बर्बर समस्याहरूको लागि शान्तिपूर्ण समाधान पत्ता लगाए । शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्ने एकमात्र तरिका भनेको शान्त र आनन्दित मनुष्यहरू निर्माण गर्नु हो । आउनुहोस्, यसलाई साकार पारौँ ।
आज गान्धी जयन्ती

Daily Quote

October 02, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close