Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 22, 2023

समावेशको भाव छैन भने जीवनमा स्वाभाविक रूपमा एकत्व हुँदैन । यही एकत्वको अभाव हुँदा मानिसहरू अन्त्यहीन रूपमा पीडित छन् ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

November 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close