Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 22, 2023

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಏಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಏಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನರಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

November 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close