Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
English
 

November 21, 2023

तपाईं जीवनलाई सचेतनपूर्वक सम्हाल्नुहुन्छ वा बेहोसीमा भन्ने पक्षले नै तपाईंको जीवनको प्रकृति, परिप्रेक्ष्य र गुण निर्धारण गर्छ ।

Daily Quote

November 21, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close