Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 20, 2023

बच्चालाई जे आवश्यक छ, त्यो हो सही पालनपोषण र हेरचाह— जीवनलाई आत्मसात् गर्न र अनुभव गर्न; जकडिएको शिक्षा होइन, जसले उनीहरूको भित्री बुद्धिमत्ता बर्बाद गर्छ ।
बालदिवस

Daily Quote

November 20, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close