Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 10, 2022

आदर्शवाद केवल तपाईंभित्र राम्रो हुन्छ । तर, हामीले गर्ने कुनैपनि कार्य व्यावहारिक हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो उपयोगी वा सफल हुनेछैन ।

Daily Quote

May 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close