Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 11, 2022

तपाईंको पैसाले तपाईंको जीवनशैली मात्र तय गर्न सक्छ, तपाईंको जीवनको प्रकृति तय गर्दैन । तपाईं आफूभित्र कति खुला र उल्लासमय हुनुहुन्छ भन्ने कुराले नै तपाईंको जीवनको प्रकृति तय गर्दछ ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

May 11, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close