Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 10, 2022

‘ಆದರ್ಶ’ ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Daily Quote

May 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close