Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
हिंदी
 

May 07, 2024

जब तपाईँ र तपाईँको विचार प्रक्रियामा दुरी हुन्छ, एउटा नयाँ स्वतन्त्रताको जन्म हुन्छ । जब यो स्वतन्त्रता हुन्छ, नयाँ बोध उदय हुन्छ ।
आज औँसी

Daily Quote

May 07, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close