Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
हिंदी
 

May 07, 2024

നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയയും തമ്മിലൊരു ദൂരമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ, ഒരു പുതിയ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇന്ന് അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

May 07, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close