Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 08, 2024

तपाईंको जीवन तपाईंको स्पष्टता र क्षमताबाट सञ्चालित होस्— संयोगवश वा अरू कसैको करुणा र दयाले होइन ।

Daily Quote

May 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close