Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 10, 2023

हाम्रो अभिप्राय यस ग्रहलाई नै मन्दिर बनाउनु हो, जहाँ जोकोही केही शालीन भावमा र जीवनप्रति कृतज्ञ बनी हिँडून् ।

Daily Quote

March 10, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close