Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 09, 2023

हाम्रो सेरोफेरोका मानिसले केवल परिस्थितिहरू सृजना गर्न सक्छन् । हामी तिनलाई कसरी अनुभव गर्छौँ, त्यो हामीबाटै निर्मित हुन्छ ।

Daily Quote

March 09, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close