Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 08, 2023

पुरुषको दाँजोमा नारी निम्न हुन्छन् भन्ने सोच निरर्थक छ । जबकि नारीबाट पुरुषको जन्म हुन्छ, पुरुष उच्च र नारी निम्न कसरी हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस

Daily Quote

March 08, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close