Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 08, 2023

സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ താഴെയാണെന്നുള്ള ആശയം അസംബന്ധമാണ്. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജന്മംകൊള്ളുമ്പോൾ, എങ്ങനെ അവൻ ഉത്തമനും അവൾ അധമയുമാകും.
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം

Daily Quote

March 08, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close