Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 11, 2023

परिणामहरूको चिन्ता गर्नाले कायरता निम्तिन्छ । जो मानिसहरू जतिबेला पनि आफ्ना कार्यको सम्भावित परिणामहरूको बारेमा सोचिरहन्छन्, उनीहरूले जीवनमा गर्नुपर्ने काम कहिल्यै गर्नेछैनन् ।

Daily Quote

March 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close