Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 12, 2023

माटोको लागि जे राम्रो हुन्छ, त्यही तपाईंको शरीरको लागि समेत राम्रो हुन्छ किनकि तपाईंको शरीर यही माटोको मूर्तरूप हो ।

Daily Quote

March 12, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close