Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 13, 2023

निर्मलता कुनै रूप वा विश्वासमा पाउन सकिँदैन । बरू आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहने हाम्रो मूल प्रवृत्तिबाट माथि उठ्यौँ भने त्यहाँ निर्मलता हुन्छ ।

Daily Quote

March 13, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close