Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 13, 2023

രൂപങ്ങളിലോ വിശ്വാസങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സുരക്ഷ തേടാനുള്ള വാസനയ്ക്കതീതമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെയാണ് വിശുദ്ധി കാണാൻ കഴിയുക.

Daily Quote

March 13, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close