Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 11, 2023

કાયરતા પરિણામની ચિંતામાંથી જન્મે છે. જેઓ તેમના કાર્યોના સંભવિત પરિણામ સાથે અટવાયેલા હોય તેઓ જીવનમાં તેમણે જે કરવાનું છે તે ક્યારેય નહિ કરે.

Daily Quote

March 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close