Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

July 10, 2022

संसारमा कोहीपनि रोजिएर आएका हुँदैनन् । प्रत्येक व्यक्तिमा र प्रत्येक चीजमा चैतन्य समान रूपमा संलग्न र सहभागी छन् ।

Daily Quote

July 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close