Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
മലയാളം
 

July 10, 2022

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೈವೀಕತೆಯು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಕ್ರೀದ್

Daily Quote

July 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close