Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 22, 2023

एक मनुष्यको रूपमा तपाईंमा आफ्ना परिस्थितिहरूलाई दिशा दिने सामर्थ्य रहेको छ । जब तपाईं यो सचेतनपूर्वक गर्नुहुन्छ, तपाईंले आफूले चाहेको जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

January 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close