Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 22, 2023

ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും .

Daily Quote

January 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close