Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 23, 2023

जब तपाईंको हृदय आनन्दले भरिन्छ, तपाईंमा अरू कसैलाई हानि पुऱ्याउने विचार नै उब्जिँदैन किनकि तपाईं कुनैपनि कुराबाट भयभीत रहनुहुन्न ।

Daily Quote

January 23, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close