Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 24, 2023

शिक्षा उत्पादनमा केन्द्रित कठोर प्रणाली हुनुहुँदैन । यसले सृजनशीलता, जन्मजात प्रतिभा र मानवता नष्ट गर्दछ । जागरूक धरतीको लागि हुर्काइ-बढाइ गर्ने र निर्माण गर्ने शिक्षा आवश्यक छ ।

Daily Quote

January 24, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close