Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 24, 2023

शिक्षण म्हणजे एखाद्या उत्पादन प्रणालीसारखी बोजड व्यवस्था नसावी. यामुळे सृजनशीलता, उपजत प्रतिभा आणि मानवता नष्ट होते. खऱ्या अर्थाने मनुष्याचे पोषण करणारी शिक्षण प्रणाली, ही एक जागरूक पृथ्वी निर्माण करण्यासाठी अत्यंत गरजेची आहे.

Daily Quote

January 24, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close