Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 13, 2022

योगको अभ्यासले तपाईंको शरीर त लचिलो बन्नुपर्छ नै, साथसाथै तपाईंका मन र भावनाहरू अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईंको चेतनासमेत लचिलो वा नमनशील बन्नुपर्छ ।

Daily Quote

August 13, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close