Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 12, 2022

जीवन तरल छ, निरन्तर विकासको प्रक्रियामा रहेको छ । तपाईं जति बढी क्रियाशील रहनुहुन्छ, हरबखत तपाईंको जीवनमा त्यति बढी केही न केही भइरहन्छ ।

Daily Quote

August 12, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close