Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 28, 2022

जब तपाईं पूरै अस्तित्वलाई आफ्नो अंशको रूपमा अनुभव गर्नुहुन्छ— त्यही योग हो ।
भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

April 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close