Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 28, 2022

പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ - അതാണ് യോഗ.
നാളെ ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

April 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close