Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 27, 2022

നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ല – നമുക്ക് വ്യക്തതയാണ് ആവശ്യം. വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നു. അതു വിനാശകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

Daily Quote

April 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close