Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
Italiano
 

April 20, 2024

तपाईँ वरपर को छ वा के छ भन्नेले नभई तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ भन्नेले नै तपाईंको जीवनको अनुभव तय गर्दछ ।

Daily Quote

April 20, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close