Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

April 19, 2024

मानिसहरू आफूलाई निकै महत्त्वपूर्ण ठानिरहन्छन् । यहाँ जे भइरहेको छ, हामी त्यसको बस् सानो हिस्सा मात्र हौँ ।
आज एकादशी

Daily Quote

April 19, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close