Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
नेपाली
 

April 19, 2024

മനുഷ്യർ സ്വയം വളരെ പെരുപ്പിച്ചു കാണുന്നു. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

April 19, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close