Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 18, 2024

यदि तपाईं सफलता चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सुनिश्चित गर्नुहोस्, तपाईं स्वयं त्यसमा अवरोध बन्नुहुँदैन ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

April 18, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close