Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

April 21, 2024

कुनै पनि मार्गमा अघि बढ्नको लागि तपाईंले आफू कहाँ जाने भन्नेमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ, आफू कहाँबाट आएँ भन्नेमा होइन ।

Daily Quote

April 21, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close