Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 02, 2020

നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും എത്രത്തോളം ബോധപൂർവമാണ്, എത്രത്തോളം ബോധപൂര്‍വമല്ല എന്ന് എപ്പോഴും സ്വയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മ പരിശോധന ആത്മപരിവർത്തനമാണ്.

Daily Quote

November 02, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close