Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 31, 2023

ശരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ധാരണയാണ്. നിങ്ങളുടെ ധാരണയുടെ നിലവാരമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ നിലവാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

March 31, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close