Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

March 30, 2023

രാമനെ ആരാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എല്ലാം തികഞ്ഞതായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല; വന്നു ചേർന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സൂപ്പർതാരമാക്കുന്നത്.
ഇന്നു രാമനവമിയാണ്

Daily Quote

March 30, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close