Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

March 30, 2023

श्री रामलाई हामीले पुज्नुको कारण उनको जीवन पर्फेक्ट भएकाले होइन । उनले जसरी कुनै पनि परिस्थितिमा सम्भव भएसम्म उत्तम तरिकाले सचेतन प्रतिक्रिया जनाए, त्यसले नै उनलाई दिव्य पात्र बनाएको हो ।
आज राम नवमी

Daily Quote

March 30, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close