Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
ಕನ್ನಡ
 

March 29, 2023

जब तपाईं अभौतिकलाई स्पर्श गर्नुहुन्छ, तपाईंको अस्तित्वमा असीमितताको भाव हुनेछ । मेरो कामना र आशीर्वाद यो छ, तपाईंमध्ये प्रत्येकले यो अनुभव गर्नुपर्छ ।

Daily Quote

March 29, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close