Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 31, 2023

मूलत: जीवनको हरेक अनुभव बोध-क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । तपाईंको बोध-क्षमता कुन हदसम्म छ भन्ने कुराले नै तपाईंको अनुभवको स्तर निर्धारण गर्दछ ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

March 31, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close