Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 31, 2023

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆಯ ಮಟ್ಟವು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

March 31, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close